อาหารใต้

ประวัติอาหารใต้

ประวัติอาหารใต้

เป็นภาคที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุด   ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นแหลมที่ยื่น  ลงไปในทะเลผู้คนที่อาศัยในดินแดนแถบนี้จึงนิยมทำการประมง เพราะมีทรัพยากรในท้องทะเลมากมาย เมื่ออาศัยอยู่ชายทะเล อาชีพเกี่ยวข้องกับทะเล    อาหารหลักในการดำรงชีวิตจึงเป็นอาหารทะเล อาหารส่วนใหญ่ของคนภาคใต้มักเกี่ยวข้องกับปลาและสิ่งอื่นๆจากท้องทะเลอาหารทะเลหรือปลาโดยธรรมชาติจะมีกลิ่นคาวจัด  อาหารภาคใต้จึงไม่พ้นเครื่องเทศ  โดยเฉพาะขมิ้นดูจะเป็นสิ่งที่แทบจะขาดไม่ได้เลย    เพราะช่วยในการดับกลิ่นคาวได้ดีนัก ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาหารปักษ์ใต้จะมีสีออกเหลือง ๆ แทบทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลา แกงส้ม แกงพริก ปลาทอด ไก่ทอด ก็มีขมิ้นกันทั้งสิ้น และมองในอีกด้านหนึ่งคงเป็นวัฒนธรรมการกินที่ผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้

                  อาหารปักษ์ใต้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  คือมีความเข้มข้นและเผ็ดร้อน  คนใต้นิยมปรุงอาหารรสเค็มนำ ตามด้วยรสเปรี้ยวไม่ทานอาหารรสหวาน  ความเผ็ดร้อนมาจากพริกขี้หนูสด  พริกขี้หนูแห้ง  และพริกไทยที่ใส่ในน้ำพริกแกงต่างๆ  รสเค็มได้มาจากกะปิและเกลือ  รสเปรี้ยวจากส้มแขก  ตะลิงปลิง  ระกำ  มะนาว  มะขามเปียก  มะขามสด  เป็นต้น เนื่องจากอาหารภาคใต้มีความเผ็ดจัดจ้านมาก  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนใต้จะกินผักควบคู่กับการรับประทานข้าว  เพื่อลดความเผ็ดร้อนลง  ซึ่งคนภาคใต้จะเรียกผักต่างๆ  เหล่านี้ว่าผักเหนาะซึ่งจะคล้ายกับภาคกลาง  เช่น  มะเขือต่างๆ  แตงกวา ถั่วฝักยาว  ถั่วพู  เป็นต้น

Picture